KONTAKTUJTE NÁS HORE

BACCI sharp

CNC PRE 3D OPRACOVANIE

bacci sharp

POPIS

Bacci Sharp obrábacie centrum s jedným pracovným stolom a 5 alebo viac interpolovanými osami má veľmi robustnú mostovú konštrukciu a je obzvlášť vhodné pre opracovanie elementov stoličiek, stolov, nábytku, postelí, komponentov schodísk a hudobných nástrojov.

PRACOVNÉ STOLY

master tgv

TGV STOLY

Stoly s variabilnou geometriou (patent Bacci). Podporná plocha každého pracovného stola pozostáva z 2 koľajníc s nastaviteľnou stredovou vzdialenosťou. Koľajnice sú vyrobené z ocele pre zabezpečenie správnej tuhosti aj počas najťažších pracovných úkonov, dlhú životnosť a stále presnosť. Koľajnice sú navrhnuté pre prísun vákua dovnútra, otvory M8 pre upevnenie šablón sú k dispozícii vo vzájomných vzdialenostiach 50 mm. Pozdĺž všetkých hrán koľajníc sú k dispozícii rybinové vedenia pre blokovanie a posun pneumatických klieštin, dorazov, vákuových prísaviek a ďalšieho vybavenia.

bacci sharp

ZARIADENIE FREE-JIG (BEZ ŠABLÓNY)

Oceľové koľajnice typu TGV (Bacci patent) môžu byť vybavené sériou Free-Jig klieštin, naklopiteľných a s nastaviteľnou výškou, pre vkladanie ohýbaných dielcov bez nutnosti používania zložitých šablón. Free-Jig zariadenia je naviac vybavené aj sťahovateľnými dorazmi.

bacci sharp

NC SÚSTRUH

Oceľové koľajnice typu TGV (patent Bacci) môžu byť vybavené numericky riadeným otočným sústruhom pre vykonávanie 5 osého sústruženia. Numericky riadený otočný sústruh môže byť používaný v oboch módoch: polohovateľný mód (osi nerotujú počas opracovania, ale polohujú sa samostatne stranou, ktorá má byť opracovaná) alebo interpolovaný mód (osi rotujú počas opracovania, interpolujú sa spoločne s ostatnými osami stroja). Štandardná dĺžka je 1100 mm alebo 1300 mm s maximálnym priemerom 200 mm (ďalšie rozmery na vyžiadanie).

bacci sharp

BAKELITOVÉ STOLY

Pracovné stoly vyrobené z Rexylonu (Bakelit) pre upínanie dielcov pomocou vákua. Mechanické upnutie je taktiež možné pomocou M8 otvorov, ktoré sú rozmiestnené vo vzájomnej vzdialenosti 50 mm. Povrch pracovných stolov je rastrovaný pre možnosť vloženia podložky (tesnenia) pre oddelenie vákuovej oblasti. Podporná štruktúra je vyrobená z ocele pre zabezpečenie stability a rovinnosti. Referenčné dorazy umiestnené na 4 stranách môže byť rozmiestnené podľa potreby. Rozmery X/Y pracovných stolov môžu byť prispôsobené podľa požiadaviek.

bacci sharp

ODNÍMATEĽNÉ TGV STOLY

Stoly s variabilnou geometriou (TGV, patent Bacci), ktoré môžu byť aplikované na bakelitový pracovný stôl pre zjednodušenie pomocou mechanizmu upnutia dielca, ktorý je typickým pre TGV systém (bočné zvierky, vrchné zvierky, vákuové prísavky, referenčné dorazy pre TGV stoly atď.), čím sa eliminuje potreba použitia veľmi vysokých šablón.

PRACOVNÉ HLAVY

bacci sharp

HLAVA TYPU T4P

4 nezávislé elektrovretená s dvojitou vidlicou s Prizmatickou koplanárnou konfiguráciou (otočne umiestnené elektrické vretená) pre redukovanie celkových rozmerov na minimum.

bacci sharp

HLAVA TYPU T3F

Dvojitá vidlica, ktorá uchováva 3 nezávislé elektrovretená s koplanárnou točnou konfiguráciou, ideálne pre pracovné operácie, ktoré vyžadujú vreteno (Sklápacie vreteno) s celkovými kompaktnými rozmermi. „Sklápacie“ vreteno umožňuje opracovávať dielce na rovnakej úrovni ako povrch pracovného stola bez nebezpečenstva kolízie s pracovným stolom (napr. práca s pílovým kotúčom).

bacci sharp

HLAVA TYPU T1M

Jednoramenná pevná a kompaktná vidlica vyrobená so špeciálneho tvrdeného hliníka, ktorá uchováva 1 elektro vreteno. Ideálne pre pracovné operácie, ktoré vyžadujú minimálne pracovné rozmery, ako napríklad opracovanie foriem alebo plastových materiálov, komplexných ohýbaných skriniek alebo vo všeobecnosti pracovných operácií, kde je nutné mať pracovnú hlavu s kompaktnými rozmermi.

bacci sharp

VŔTACIA JEDNOTKA

Viacvretenová vŕtacia jednotka s 5-7 (alebo viac) nezávislými vretenami s 32 mm rozostupom buď vertikálnymi alebo horizontálnymi. Umiestnená na kĺznej lište, ktorá rotuje 360°pozdĺž osi C. Exkluzívny software Pitagora automaticky optimalizuje postupnosť a výber pracovných vretien podľa rozmiestnenia a vzájomnej dier, ktoré majú byť vŕtané.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NC Plne digitálne osi 5
Pozdĺžna os X 1,700 mm / 2,200 mm
Priečna os Y 1,800 mm
Vertikálna os Z 750 mm alebo viac
Štandardná dĺžka stola 900 mm
Os B Bez obmedzenia
Os C 400°

MULTIMÉDIA

ITALCOMMA SLOVAKIA ODPORÚČA