KONTAKTUJTE NÁS HORE

SCM contivert etc 1

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - SUŠENIE

contivert etc 1

POPIS

Sušiareň určená na sušenie alebo sušenie v laminárnom prúdení vzduchu. Má 6 priehradkových zásobníkov uzavretých v sušiacej komore, pohybujúcich sa pomocou špeciálneho systému hore/dole. Vertikálnym pohybom sa každý zásobník cyklicky privádza k nakladacím a vykladacím otvorom kde (so synchronizovanou rýchlosťou s rýchlosťou linky) prebieha vyloženie sušených kusov a naloženie čerstvo natretých kusov súčasne. Polouzavretý ventilačný systém zaručuje riadené prúdenie vzduchu, ktoré je vedené medzi poschodiami určenými otvormi a bočnými uzatvárateľnými zábranami.

VÝHODY

KVALITA:

Riadené parametre sušenia.

ÚSPORA ENERGIE:

Riadený ventilačný systém, ktorý umožňuje lepšie riadenie recirkulácie prúdiaceho vzduchu s cieľom optimalizovať spätné získavanie generovaného tepla.

RÝCHLOSŤ:

Riadená ventilácia, ktorá znižuje požadovaný čas sušenia v porovnaní so sušením vo voľnom prostredí, zaisťuje optimálne podmienky filtrovaného vzduchu pre minimalizovanie odpadov. Sušiareň je všeobecne rozdelená na sušiacu zónu, dve sušiace zóny s regulovanou teplotou a jednu chladiacu zónu.

ÚSPORA MIESTA:

Možnosť dosiahnuť dlhý čas sušenia v zmenšených priestoroch, využiť vertikálne hromadenie kusov a rozložiť sušenie do výšky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

6 etážová sušiareň contivert etc1 užitočná dĺžka
ETC1 - 5500 5200
ETC1 - 6500 6200
ETC1 - 7500 7200

ITALCOMMA SLOVAKIA ODPORÚČA